Firma GTM Technika Informatyka Tomasz Matusewicz powstaa w padzierniku 2005r. Od samego pocztku dziaa w brany usugowej, wykonujc konstrukcje stalowe na zlecenie oraz wszelkiego rodzaju obrbk metali (spawanie, piaskowanie, lusarstwo). Gwnymi odbiorcami usug s firmy zlokalizowane w rejonie Kostrzysko-Subickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie mieci si znaczna ilo zakadw produkcyjnych dziaajcych w przemyle papierniczym. Przedsibiorstwo jest typow firm rodzinn, nastawion na rozwj i stosowanie nowoczesnych technologii w brany metalowej co daje znaczc przewag nad konkurencj i moliwoci zaoferowania usug szerszej rzeszy klientw przy zastosowaniu niszych cen i krtszym czasie realizacji zlece.

Z uwagi na sytuacj panujc na terenie dziaalnoci przedsibiorstwa w roku 2011 firma dodatkowo uruchomia swj sklep z artykuami BHP i P.Po., co jest cile powizane z dziaalnoci firmy ktra midzy innymi jest producentem konstrukcji ochronnych BHP.